انتقال ویروس کرونا به انسان توسط حیوانات ،بصورت مکانیکی

مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور گفت: بر اساس گزارشات منتشره احتمالا" منشاء انتقال ویروس کرونا از حیواناتی همچون ...

ادامه خواندن